Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on 14 sty, 2013 in Transport Lotniczy | 0 comments

DGR – materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym

DGR-materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym.

Oprócz najczęściej spotykanych, neutralnych towarów, niejednokrotnie w transporcie lotniczym mamy do czynienia z materiałami niebezpiecznymi czyli tzw. DGR-ami. Są to materiały wywołujące szczególne zagrożenie dla otoczenia. W przypadku manipulacji (pakowanie, magazynowanie, transport) muszą być względem nich zachowane szczególne środki ostrożności. Wyróżniamy 13 klas takich towarów:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

2 – Gazy

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały promieniotwórcze

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Umowa ADR 2011 – 2013 reguluje kwestie związane z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych. Ponadto wyróżnić można inne Umowy odnoszące się do każdego z rodzajów transportu: RID (tr. kolejowy), IMDG (tr. morski), ADN (tr. śródlądowy) oraz IATA – DGR (tr. lotniczy).

Wiele przedmiotów codziennego użytku, których prawdopodobnie byśmy o to nie podejrzewali, podlega pod kategorię DGR-ów. Takie produkty jak aerozole, perfumy, kleje, baterie czy akumulatory posiadają znamiona towarów niebezpiecznych i w transporcie są jako takie traktowane. Jest wiele szczegółowych wymagań odnoszących się do transportu DGR – ów drogą lotniczą. Zawarte są one we wspomnianej Umowie IATA – DGR. Niemniej jednak warto wspomnieć, że do najważniejszych kwestii branych pod uwagę w przewozie zalicza się odpowiednie opakowanie (zarówno zewnętrzne jak i niekiedy wewnętrzne), etykietowanie i znakowanie (nr UN) oraz dokumentacja odnosząca się do takiej przesyłki. Spedytor zgłaszajacy przesyłkę DGR do transportu musi zapewnić, że takie towary nie są zabronione w transporcie oraz że są poprawnie opisane, sklasyfikowane, oznakowane a dokumentacja jest odpowiednio wypełniona (w języku angielskim).

W historii wielokrotnie zdarzało się, że z powodu błędów w nadaniu materiałów niebezpiecznych dochodziło do katastrof lotniczych. Istnieją substancje, które samoczynnie potrafią wzniecić pożar (poprzez tarcie lub wytworzenie ciepła) bądź też powodować spalanie innych materiałów. W celu zapobieżenia sytuacjom niepożądanycm na statku powietrznym, spedytor powinien skontaktować się z daną linią i ustalić czy jest możliwe, a jeśli tak to na jakich warunkach, transportowanie takich przesyłek. Należy również podkreślić, że w przypadku takich materiałów linia z reguły obciąża wyższą stawką za fracht co jest w pełni uzasadnione biorąc pod uwagę ryzyko jakie w tym momencie ponosi.

W praktyce wiele portów lotniczych wprowadza dość kosztowną inspekcję materiałów niebezpiecznych przed wylotem. W przypadku Chin często opłaca się wysyłać towary przez Hongkong gdzie procedury nie są tak restrykcyjne.

Post a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>